Suur-Ameerika 12
10119 Tallinn
Estonia

Tel.: +372 648 4962
+372 6645 039
info@mnemosyne.ee

Meist

Eesti Mälu Instituut on 2008. aastal asutatud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on inimvaenulike režiimide poolt toime pandud rahvusvaheliste kuritegude ja inimõiguste rikkumise ning need režiimid loonud totalitaarsete ideoloogiate uurimine ja laiema avalikkuse teadvustamine uurimistulemustest nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Sihtasutus toetab oma uurimistulemuste ja teavitustööga mineviku inimvaenulikest režiimidest ja ideoloogiatest ning nende toime pandud rahvusvahelistest kuritegudest ja inimõiguste rikkumisest ka 21. sajandi inimvaenulike režiimide tõrjumist.

 

 

About Us

The Estonian Institute of Historical Memory (Estonian: Eesti Mälu Instituut) is an international organization founded in 2008 with the aim to investigate international crimes and human rights violations committed by anti-human regimes, research the totalitarian ideologies that created such regimes and inform the general public about the research results both in Estonia and internationally.

With its research results and awareness-raising about the hostile regimes and ideologies of the past and the international crimes and human rights violations they committed, the foundation helps to take a stance against anti-human regimes also in the 21st century.

The Committee will meet formally twice a year to discuss the progress of the Institute’s research. Grant approvals, and other documentation, will be processed electronically.